ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki MC2 Innovations SA z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 • 374 164 PLN zebrany kapitał
 • 5 dni pozostały czas
 • 155 inwestorów
 • 2 693 682 PLN kwota zbiórki
 • 12,07 % procent oferowany
 • 166 PLN cena akcji
 • 16 227 liczba akcji
 • 09.04.2020 data zakończenia
 • 99 932 PLN próg powodzenia emisji

MC2 Innovations SA - inwestuj w proste narzędzia

Jesteśmy grupą specjalistów z branży IT, a nasze doświadczenie pozwala nam utrzymywać wysoką pozycję zaufanego technologicznego partnera na rynku usług doradczych i wdrożeniowych w zakresie technologii blockchain w Polsce i regionie CEE. Dla Klienta dobieramy optymalne rozwiązania, zachowując biegłość także w tradycyjnych i sprawdzonych technologiach. Proponujemy proste, sprawdzone narzędzia do obsługi skomplikowanych procesów.

Carrotspot - prawdziwa odpowiedź na rynek pracownika

Carrotspot to jedno, proste narzędzie służące motywowaniu, nagradzaniu i okazywaniu uznania pracownikom bez konieczności angażowania budżetu. Dzięki platformie Carrotspot, w której wykorzystujemy technologię blockchain, BI i AI, tworzenie ukierunkowanej na wspólne cele społeczności firmowej staje się proste.

Dlaczego warto zainwestować?

Pracownicy wybierają „szczęśliwe” miejsca pracy - zorientowane na człowieka i pozwalające na zachowanie spójności pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, wartościami a celami. Znane na rynku motywatory wypaliły się i pracodawcy poszukują nowych, atrakcyjnych narzędzi, które pomogą im zarządzać pracownikami - dlatego stworzyliśmy Carrotspot, platformę motywacyjno – lojalnościową, w której wykorzystaliśmy sprawdzoną technologię blockchain, BI i AI, której wymierne efekty badamy i mierzymy w sposób ciągły.

Spotkania

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

MC2 Innovations SA – software house, który tworzą profesjonaliści

MC2 Innovations SA to spółka działająca w obszarze innowacji i wdrażania zmian w biznesie. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i wysoka etyka zawodowa powodują, że MC2 Innovations SA aspiruje do pozycji lidera polskiej branży HR Tech. MC2 Innovations SA łączy swoje atuty rozwiązaniami ze świata Fin Tech, a dodatkowo rozwija działalność w Energy Tech i Eco Energy Tech. MC2 Innovations jako grupa spółek z powodzeniem rozwija kolejne nowatorskie projekty. Jednym z nich jest Carrotspot - nowoczesny system służący do motywowania pracowników.

MC2 Innovations SA – silni dzięki doświadczeniu

Doświadczenie budowaliśmy realizując projekty w sektorze prywatnym i publicznym. Nasi pracownicy w przeszłości działali między innymi w Ministerstwie Cyfryzacji, wdrażając chociażby Węzeł Krajowy, dostęp obywateli do usług publicznych z wykorzystaniem Profilu Zaufanego z wykorzystaniem credentiali bankowych, czy mDokumenty. Działali także w międzynarodowych korporacjach oraz polskich firmach z takich sektorów jak media i entertainment, finanse i bankowość czy służba zdrowia.

W obecnym zespole pracujemy razem od 4 lat i jesteśmy dumni, że nasze rozwiązania, modele biznesowe i strategie, m.in. w sektorze zdrowotnym, mediowym czy finansowym są uznane na rynku i cieszą się zaufaniem naszych klientów. Pracujemy z firmami o różnej wielkości i o zróżnicowanym systemie zarządzania, ponieważ wiemy, że dzięki pracy na wielu poziomach możemy zapewnić naszym klientom i partnerom usługi i produkty, które idealnie odpowiadają ich potrzebom.

O Carrotspot

Carrotspot to program motywacyjny dla społeczności firmowej nastawionej na osiąganie wspólnych celów

tworzenie programów motywacyjnych

wzmacnianie współpracy i osiąganie celów

tworzenie indywidualnych programów rozwojowych

monitorowanie kluczowych wskaźników HR

tworzenie wspólnoty poprzez wspólne inicjatywy, dzielenie się i komunikację

Stabilność w biznesie wynika ze stabilnej pozycji zatrudnionych w nim ludzi.

Struktura spółki

MC2 Innovationś SA jest spółką o zdywersyfikowanej strukturze własnościowej, w której dwoma głównymi akcjonariuszami są Anna Streżyńska oraz Arkadiusz Szczebiot, założyciele spółki, którzy swoją efektywną współpracę przetestowali w sektorze publicznym, wnosząc do zadań realizowanych dla 38 mln obywateli oraz dla gości naszego kraju wysokie, uznane i uzupełniające się kompetencje oraz doświadczenie, a także rozpoznawalność krajową i międzynarodową. Te same osoby zarządzają spółkami podległymi.

Spółka MC2 Innovations SA jest właścicielem dwóch spółek, w których posiada 100% udziałów:

MC2 Innovations sp. z o.o.

Spółka rozwija produkt Carrotspot.

MC2 Energy sp. z o.o.

Spółką rozwija rozwiązania informatyczne dla jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce - produkt Greenstock.

ZESPÓŁ

W zespole MC2 Innovations pracuje 17 osób, mamy również liczne grono osób ściśle współpracujących. Są to uznani specjaliści z branży IT oraz wybitni eksperci z praktyką naukową w obszarze informatyki, zarządzania i psychologii/psychometrii. Jesteśmy zespołem multidyscyplinarnym, co pozwala nam lepiej rozumieć potrzeby różnych firm i proponować im produkty i usługi idealnie dopasowane do ich potrzeb.

Anna Streżyńska

CEO

Z wykształcenia prawniczka, całe zawodowe życie związana z sektorem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Przebieg kariery zawodowej w sektorze publicznym:

1995 – 1997: wicedyrektor departamentu UOKiK
1998 – 2001: doradca trzech kolejnych ministrów łączności
2005 – 2006: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
2006 – 2012: prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2015 – 2018: Minister Cyfryzacji

Wybrane stanowiska w sektorze prywatnym:

2001 – 2005, 2012 – 2015: własna działalność gospodarcza
2014-2015: CEO w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
2015: CEO w KT Corporation Internet dla Mazowsza

W MC2 Innovations SA odpowiada za zarządzanie i strategię rozwoju, marketing i sprzedaż.

Arkadiusz Szczebiot

CTO

Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, manager z doświadczeniem w rozwoju firm IT oraz zarządzaniu w globalnych organizacjach.

Przebieg kariery zawodowej w sektorze publicznym:

2016 – 2017: zarządzanie IT w Ministerstwie Cyfryzacji i instytucji podległych

Wybrane stanowiska w sektorze prywatnym:

2003 – 2011: odpowiedzialny za rozwój jednej ze średnich wielkości firm IT w Polsce świadczącej usługi dla Klientów na całym świecie

2011 – 2013: zarządzanie zespołami IT w koncernie farmaceutycznym Pfizer na szczeblu regionalnym i globalnym

2013 – 2016: planowanie i realizacja działań IT w ramach drugiego co wielkości (po firmie Facebook) IPO na giełdzie nowojorskiej – firmy Zoetis.
2011 – 2013: zarządzanie zespołami IT w Pfizer na szczeblu regionalnym i globalnym

W MC2 Innovations odpowiada za zarządzanie działalnością operacyjną, finanse, zarządzanie IT i nadzór nad projektami od strony biznesowej i IT.

Arkadiusz Kamiński

HR Services Lead

Z wykształcenia psycholog społeczny, badacz organizacji i postaw pracowników. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP.

Przebieg kariery zawodowej w sektorze publicznym:

2017 – 2018: Dyrektor Departamentu HR w Ministerstwie Cyfryzacji

Wybrane stanowiska w sektorze prywatnym:

2018: Centralny Ośrodek Informatyki

W MC2 Innovations nadzoruje zespół i odpowiada za produkty HR w ramach Carrotspot.

WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI

 • 07.2018

  07.2018

  Zakładamy MC2 Innovations Sp. z o.o.

 • 10.2018

  10.2018

  Zakładamy MC2 Innovations SA

 • 12.2018

  12.2018

  Rozpoczynamy realizację Projektu finansowanego z Programu Horyzont 2020 – “GUARD - A cybersecurity framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains” w konsorcjum z 13 podmiotami z całej UE.

 • 12.2018

  12.2018

  Rozpoczynamy I emisję akcji serii B w ramach equity crowdfundingu.

 • 12.2018

  12.2018

  Carrotspot zdobywa I miejsce w Konkursie HRtech w The Hearth.

 • 12.2018

  12.2018

  Zakładamy spółkę MC2 Energy Sp. z o.o.

 • 12.2018

  12.2018

  Podpisujemy umowę z Techbrainers na akcelerację projektu „Pilotażowe wdrożenie systemu rozliczeń przychodów z ładowania pojazdów elektrycznych pomiędzy interesariuszy stacji ładowania wraz z integracją aplikacji mobilnej dla klienta końcowego”.

 • 12.2018

  12.2018

  Sukces emisji akcji serii B, nadwyżka zagospodarowana w emisji C.

 • 12.2018

  12.2018

  Carrotspot zdobywa pierwszych Klientów Pilotażowych.

 • 01.2019

  01.2019

  MC2 Innovations SA kupuje 100% udziałów w MC2 Innovations Sp. z o.o.

 • 04.2019

  04.2019

  Rozpoczynamy sprzedaż pierwszej komercyjnej wersji produktu Carrotspot.

 • 06.2019

  06.2019

  Otrzymujemy dotację z POIR dla Projektu „Budowa cyfrowej platformy motywacyjno-lojalnościowej w technologii blockchain jako odpowiedź na wyzwania wymagającego i konkurencyjnego rynku pracy”.

 • 06.2019

  06.2019

  Zespół MC2 Innovations znajduje się na 8 miejscu zestawienia 9. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych za Carrotspot.

 • 07.2019

  07.2019

  Otrzymujemy dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na postępowanie patentowe platformy Carrotspot.

 • 09.2019

  09.2019

  Carrotspot wchodzi do finału konkursu Think Big: Grow Smarter (UPC/PFR).

 • 11.2019

  11.2019

  Projekt Carrotspot Human centric BI and AI solution for HR management otrzymuje certyfikat Seal of Excellence od Komisji Europejskiej.

 • 12.2019

  12.2019

  Otrzymujemy dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na wsparcie promocji Carrotspot za granicą.

 • 12.2019

  12.2019

  Otrzymujemy dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na opracowanie wraz z Uniwersytetem SWPS narzędzia diagnozującego poziom zaangażowania pracowników.

 • 12.2019

  12.2019

  Podpisujemy umowę z Krakowskim Parkiem Technologicznym na realizację Projektu finansowanego z POIR pn. Greenstock VPP.

 • Przełom 2019/2020

  Przełom 2019/2020

  Carrotspot ma kilkunastu klientów, zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników i współpracowników.

 • 01.2020

  01.2020

  Jesteśmy w TOP 40 biznesów raportu "Enterprise Tech Polska - Technologie, które zmieniają korporacje" The Heart Tech.

 • 01.2020

  01.2020

  Otrzymujemy nominację do nagrody głównej w kategorii Firma Blockchain 2019 w Konkursie Fundacji Invest Cuffs.

 • 02.2020

  02.2020

  Otrzymujemy dofinansowanie z POIR dla projektu "Zorientowane na człowieka rozwiązanie BI i AI do zarządzania zasobami ludzkimi".

 • Dziś

  Dziś

  Prowadzimy zaawansowane rozmowy sprzedażowe z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi o wdrożeniu platformy Carrotspot wraz z usługami towarzyszącymi.

  Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze programów RR z globalnym liderem systemów do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i wsparcia sprzedaży.

MODEL BIZNESOWY

Sprzedaż produktów

 • oferowanie w modelu SAAS rozwijanych przez spółkę produktów, na chwilę obecną głównie Carrotspot

Dostarczanie rozwiązań IT

 • budowa i utrzymanie oprogramowania
 • organizacja i prowadzenie PMO, wieloobszarowa obsługa projektów

Szkolenia

 • szkolenia w obszarach blockchain, AI, Big Data, IoT

Audyty i doradztwo

 • dobór metodyk i technologii
 • analiza potrzeb i koncepcje rozwiązań IT
 • audyty technologiczne

RYNEK I KONKURENCJA

Carrotspot – jedyna taka platforma w Polsce i na świecie

Na podstawie analizy potencjalnych konkurentów i ich ofert (zarówno z perspektywy europejskiej, jak i globalnej) stwierdzono, że na rynku nie ma identycznych lub znacząco podobnych rozwiązań. Rozwiązania oferowane przez konkurencję nie pozwalają na tak kompleksowe odpowiadanie na potrzeby działów HR.

CELE INWESTYCYJNE

Celem emisji jest dalsza inwestycja w spółkę celową realizującą rozwój i komercjalizację produktu Carrotspot.

Środki pozyskane z emisji akcji serii G zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych. Celem priorytetowym będzie zapewnienie tzw. wkładu własnego na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – rozwój produktu oraz PARP – promocja zagraniczna. Łączne pozyskane dofinansowanie w kwocie 7 mln PLN przy wartości projektów przekraczającej 10 mln PLN wymaga zapewnienia wkład własnego. Dodatkowo spółka zidentyfikowała szanse biznesowe wynikające ze współpracy z globalnym liderem w branży HR wymagające rozwoju produktu o dodatkowe funkcjonalności.

CELE INWESTYCYJNE W RAMACH EMISJI AKCJI SERII G

1) 1 850 000 zł – wkład własny do projektu dofinansowanego przez NCBiR oraz projektu dofinansowanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

2) 650 000 zł – rozwój produktu o funkcjonalności nie ujęte w projekcie dofinansowanym z NCBiR

3) 193 682 zł – bieżąca działalność spółki, w tym koszty marketingu i promocji

Dodatkowe korzyści

Od 1 akcji

Inwestując 166 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • członkostwo w zamkniętej grupie dla akcjonariuszy

Od 10 akcji

Inwestując 1660 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • udział w szkoleniu w formie webinaru, prowadzonym przez CTO MC2 Innovations - Arkadiusza Szczebiota

Pakiet dostępny dla pierwszych 100 inwestorów

Od 20 akcji

Inwestując 3320 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • drzewo tlenowe Oxytree

Od 30 akcji

Inwestując 4980 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • bilet na drugą edycję konferencji Carrotspot Practice Day

Od 60 akcji

Inwestując 9960 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • dwugodzinne laboratorium HR, czyli portret własny organizacji w aspekcie evidence based HR

Od 90 akcji

Inwestując 14 940 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • dwugodzinne szkolenie w zakresie technologii blockchain

Od 100 akcji

Inwestując 16 600 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • konsultacja technologiczna (4h) na wybrany przez Inwestora temat

Od 150 akcji

Inwestując 24 900 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • voucher na 10 000 zł (70%), na Badanie Organizacyjne realizowane za pomocą autorskiego narzędzia Carrotspot Motivation Value Index (CMVI), w wybranej przez Inwestora organizacji

Od 198 akcji

Inwestując 32 868 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • 3-miesięczny dostęp do platformy Carrotspot wraz z Badaniem Organizacyjnym za pomocą autorskiego narzędzia CMVI, w wybranej przez Inwestora organizacji (do 500 pracowników)

Od 300 akcji

Inwestując 49 800 PLN lub więcej, otrzymasz:

 • 6-miesięczny dostęp do platformy Carrotspot wraz z Badaniem Organizacyjnym za pomocą autorskiego narzędzia CMVI, w wybranej przez Inwestora organizacji (do 500 pracowników)

JAK MOGĘ NA TYM ZAROBIĆ?

Dywidenda

pierwsza wypłata dywidendy planowana w 2021 roku

Oferta publiczna (rozważana)

debiut na rynku New Connect lub GPW, w zależności od sytuacji w spółce i na rynku

Exit

Spółka jest obiektem zainteresowania inwestorów, zarówno branżowych, jak i finansowych. W przypadku inwestycji strategicznej może pojawić się opcja odsprzedaży akcji z zyskiem.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2021 wszystkie akcje będą występowały w postaci zdematerializowanej. Twoje akcje będą przechowywane w postaci zapisu w rejestrze prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot.

Jak najbardziej! Można zakupić dowolną liczbę akcji dowolną liczbę razy. Akcje się sumują, a nagrody przyznawane są według końcowej liczby akcji.

Pakiety są przyznawane według łącznej liczby zakupionych akcji podczas całego czasu trwania emisji, a nie jednorazowego zakupu.

Nie, kupując dany pakiet, nie otrzymasz pakietów niższych.

Inwestor mieszkający poza granicami Polski może kupić akcje spółki. Inwestorzy mieszkający na terenie Unii Europejskiej (a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii, Szwajcarii oraz w terytoriach zależnych od państw UE) w momencie wybierania sposobu płatności w operatorze płatności tPay powinni wybrać operatora płatności SEPA Payments. W przypadku inwestorów spoza Unii Europejskiej konieczny jest bezpośredni kontakt ze spółką przed dokonaniem zapisu na akcje.

Po zakupie akcji w tego rodzaju emisji nie trzeba odprowadzać żadnego podatku (w tym PCC).

Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować spółkę o takiej transakcji, celem wpisania zmiany do księgi akcyjnej. Podatek należy odprowadzić w przypadku sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy przez spółkę. Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający musi zapłacić podatek dochodowy 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wartość nominalna akcji nie odzwierciedla wartości spółki. Wartość spółki określa bardzo wiele czynników, takich jak perspektywa wzrostu, kapitał społeczny pracowników, potencjalne zyski. Dotyczy to zwłaszcza branży nowych technologii. Przykładowo, jeśli zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.

Wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom. Warunki zwrotu określone są w regulaminie.

Nie, objęcie akcji nie wymaga spotkania z notariuszem.

Spółka nie jest notowana na giełdzie, a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. W przypadku gdyby w przyszłości spółka zdecydowała się na wejście na NewConnect lub GPW, akcje spółki zostaną przeniesione na rachunek maklerski.

KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego to organ, który sprawuje pieczę nad rynkiem finansowym w Polsce. Organ ten przygotował stronę www, która informuje o prawach, obowiązkach, ryzykach każdego inwestora. Warto przeczytać, aby inwestować świadomie.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyka dotyczące biznesu

konkurencyjnej wielu firm, szczególnie zatrudniających specjalistów i ekspertów, jest utrzymanie stabilności kadry i wysokiego poziomu jej motywacji. Carrotspot dostarcza całego katalogu narzędzi HR, dobrze dopasowanych do bieżącej sytuacji firmy, w tym mniej kosztownych, do budowania indywidualnie adresowanych programów motywacyjnych, pozwala monitorować poziom zaangażowania zespołu w czasie i zapobiegać rotacji kadr także w czasie kryzysu, sprzyja oszczędnościom poprzez zastąpienie wielu osobnych rozwiązań – jednym zintegrowanym rozwiązaniem. Ponadto, wydatki z ZFŚS, które są regulowane prawem i obowiązkowe, poprzez partnerstwa usługodawców i dostawców towarów mogą pozostać atrakcyjnym motywatorem, nie generując dodatkowych kosztów. W celu ograniczenia ryzyka zarząd monitoruje systematycznie sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych sektorów rynku, z których pochodzą najczęściej klienci Carrotspot (szeroko pojęty sektor white collars: instytucje finansowe, firmy ICT, consulting, shared services) oraz innych segmentów, dla których dedykowane rozwiązania przygotowujemy. Zarząd posiada strategię dywersyfikacji rynku docelowego produktu: elementy lojalnościowe oraz grywalizacyjne są częścią strategii rynkowych także poza HR-tech. Ryzyko będzie jednak mitygowane w pierwszym rzędzie poprzez rozwijanie katalogu produktów, objętych platformą Carrotspot, dostępnych dla różnych poziomów budżetów i różnej gotowości firm na jego poszczególne komponenty.

Na potrzeby koncepcji Carrotspot przedłożonej Komisji Europejskiej, która otrzymała Seal of Excellence (Pieczęć Doskonałości) oraz dokumentacji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało projektowi dotację, wykonano analizę konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z nią, żadne z rozwiązań obecnie funkcjonujących na rynku nie stanowi bezpośredniej konkurencji produktowej wobec Carrotspot, z uwagi na zakres proponowanych rozwiązań. Jest oczywiste, że na rynku tym działa wiele podmiotów, koncentrujących się jednak na innych lub wycinkowych rynkach produktowych (benefity materialne, rekrutacje). Platformy służące do analizy sentymentu czy do śledzenia zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw są wprawdzie również rozwijane, ale nie w postaci zintegrowanej z wieloma innymi funkcjonalnościami dot. zarządzania kapitałem ludzkim – wartość naszego projektu polega też na tym że oferuje i zastępuje szereg dotychczasowych rozwiązań, co podnosi jego wartość dla HR (mniej pojedynczych systemów, nowoczesne zintegrowane funkcje, łączenie najważniejszych elementów polityki HR).

Katalog usług, które powstaną w wyniku realizowanych projektów i uzyskanego dofinansowania, zapewni trwałą konkurencyjność Carrotspot, a w niektórych segmentach rynku – jego przewagę. Unikalne rozwiązania w zakresie BI i AI, podobnie jak rozwiązanie blockchainowe, zostaną objęte ochroną patentową. Jednakże ewentualne powstanie konkurencyjnego produktu samo w sobie nie wyczerpie potencjału rynku. Polski rynek HR jest obecnie wart 12 mld zł; rynek globalny w 2018 r. był wart 400 mld $. O wartości rynku można przeczytać także tutaj,tutaj i tutaj.

Ryzyko konkurencyjne będzie mitygowane poprzez oferowanie wysokiej jakości produktu, odpowiadającego na potrzeby firm, z wyprzedzeniem do co najmniej znacznej części rynku.

Jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju Carrotspot jest stałe pozostawanie zarządu MC2 Innovations w kontakcie z klientami (pracodawcami), użytkownikami produktu (pracownikami, menedżerami i pracownikami HR), ekspertami HR, psychologami zarzadzania kapitałem ludzkim, psychometrami oraz partnerami biznesowymi, zajmującymi już uznaną pozycję na rynku, w celu pogłębiania rozumienia ich potrzeb a także prognozy trendów. Zarząd osobiście sprzedaje produkt, konsultuje jego nowe komponenty, model biznesowy, cenniki oraz analizuje feedback od klientów, związany z praktycznym wdrożeniem, zmianami wywołanymi w przedsiębiorstwie przez produkt, oraz oczekiwaniami wobec jego rozwoju. Ewentualne ryzyko niedopasowania strategii rozwoju produktu będzie mitygowane kontynuacją i poszerzaniem spektrum tych działań.

Rezygnacja któregokolwiek członka Zarządu może mieć negatywny wpływ na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Mitygacja ryzyka związana jest z faktem, że członkowie zarządu są zarazem pomysłodawcami Carrotspot, wspólnikami i założycielami Spółki i Spółek zależnych oraz pozostają w ich władzach i posiadają łącznie większościowe udziały w spółce Emitenta, a także zaangażowali osobiste zasoby finansowe w znacznej wysokości w realizację założonego planu. Ryzyko wycofania się jest zatem b. niskie.

Zmiany prawne w Polsce, skoordynowane ze zmianami w obszarze Wspólnoty Europejskiej, dotyczą – jak w przypadku wszystkich innowacji technologicznych - istotnych dla Emitenta i Produktu obszarów regulacyjnych: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. Zarząd i kadra Emitenta posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie i kompetencje w zakresie prawno-regulacyjnym i technologicznym w obszarze prywatności, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Członkowie zespołu Emitenta posiadają doświadczenie z implementacji i nadzoru europejskich wymagań prawno-regulacyjnych i technologicznych w ww. zakresie w porządku prawnym Polski (min. RODO, ochrona prywatności) oraz w działalności biznesowej w Polsce i poza jej granicami. Zarząd Emitenta monitoruje prace legislacyjne i polityki, w których angażują się kraje UE oraz globalne organizacje międzynarodowe standaryzujące wymagania regulacyjne. Członkowie zarządu Emitenta są odpowiedzialni za monitorowanie przede wszystkim regulacji prawnych i rynkowych, w szczególności dot. ochrony prywatności, danych osobowych oraz ochrony pracowników przed ocenami dokonywanymi w oparciu o AI, stronniczością i dyskryminacją, a także regulacji dot. odpowiedzialności za produkt, bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych oraz praw własności intelektualnej, aby w razie pojawienia się zmiany przepisów dostosować się do nowych wymogów prawnych. W procesie budowy Carrotspot w szczególności uwzględniono Opinię Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy z 8.06.2017 r. i Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji Grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, analizowana jest także najnowszy White Paper KE - On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, z 19.02.2020.

Najważniejsze założenia Carrotspot dotyczące powyższych kwestii, to między innymi jawność działań pracodawcy, anonimowość wyników badań i ankiet, oraz dobrowolna zgoda na uczestniczenie w aktywnościach platformy. W zakresie merytorycznym Spółka przygotowuje się do certyfikacji na zgodność z normą 30414 i pokrewnymi (zarządzanie kapitałem ludzkim), w zakresie cyberbezpieczeństwa spółka przygotowuje się do certyfikacji zgodnie z ISO 27001, cyklicznie przeprowadza audyty za pomocą wyspecjalizowanych jednostek oraz w przypadku każdego klienta z wrażliwego obszaru usług finansowych przechodzi dodatkowe procedury sprawdzające.

Ryzyka dotyczące projektu NCBiR

Ryzyko związane z nieosiągnięciem kamieni milowych projektu NCBR należy podzielić na zawinione oraz wynikające z ryzyka badawczego. W przypadku ryzyka zawinionego kwota dotacji ulega zwrotowi. Mitygacja tego ryzyka polega na starannej i terminowej realizacji wymagań projektu. Emitent realizuje od grudnia 2018 r. projekt finansowany z POIR o wartości ponad 1,5 mln złotych, którego termin zakończenia mija na koniec marca 2020. Przeprowadzona w projekcie kontrola potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków i realizacji projektu w warstwie merytorycznej. Na skutek tej oceny NCBR przyznał Emitentowi prawo do finansowania pozostałej części projektu w trybie zaliczki, zamiast refundacji. Potwierdza to umiejętność należytego prowadzenia takiego projektu. W przypadku ryzyka badawczego, które może wystąpić w projekcie badawczo-rozwojowym i zakończyć jego bieg, należy wziąć pod uwagę, że w takim przypadku nie występuje obowiązek zwrotu dotacji, a rozwiązania wytworzone i nadające się do wykorzystania pozostają własnością wytwórcy. Jednakże w projekcie, w którym wkład własny będzie uzupełniony przez środki z Emisji, także ryzyko badawcze jest bardzo ograniczone, ponieważ prace nie są zorientowane na wypracowanie nowych technologii bazowych BI, lecz na zebranie danych i zbudowanie na ich podstawie bazy danych i silnika je przetwarzającego, przy użyciu metod dobranych spośród znanych metod analityki danych. Innowacyjne jest zastosowanie technologii BI do przetwarzania nie tylko twardych danych biznesowych i HR ale także miękkich danych dotyczących firmowej polityki HR w celu analizy wpływu kapitału ludzkiego i polityki HR na wyniki ekonomiczne pracodawcy, w tym oszacowania stopy zwrotu z zastosowanych narzędzi motywacyjnych. Ryzyko nieosiągnięcia kamieni milowych przy tak sformułowanym zagadnieniu badawczym jest bardzo małe, i będzie mitygowane poprzez zaplanowaną współpracę zespołu Emitenta z ekspertami wyspecjalizowanej jednostki badawczo-naukowej.

Ryzyko takiej zmiany w zasadach funkcjonowania projektów NCBR, która będzie miała znaczący negatywny wpływ na beneficjenta Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, można uznać za bardzo niskie; regulacje ograniczają zmiany, nie dozwalając wprowadzania ich bez zgody organów UE, jak również ograniczając zakres zmian i ich adresatów.

Ryzyka dotyczące emisji i inwestycji

Ryzyko związane z nieosiągnięciem kamieni milowych projektu NCBR należy podzielić na zawinione oraz wynikające z ryzyka badawczego. W przypadku ryzyka zawinionego kwota dotacji ulega zwrotowi. Mitygacja tego ryzyka polega na starannej i terminowej realizacji wymagań projektu. Emitent realizuje od grudnia 2018 r. projekt finansowany z POIR o wartości ponad 1,5 mln złotych, którego termin zakończenia mija na koniec marca 2020. Przeprowadzona w projekcie kontrola potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków i realizacji projektu w warstwie merytorycznej. Na skutek tej oceny NCBR przyznał Emitentowi prawo do finansowania pozostałej części projektu w trybie zaliczki, zamiast refundacji. Potwierdza to umiejętność należytego prowadzenia takiego projektu. W przypadku ryzyka badawczego, które może wystąpić w projekcie badawczo-rozwojowym i zakończyć jego bieg, należy wziąć pod uwagę, że w takim przypadku nie występuje obowiązek zwrotu dotacji, a rozwiązania wytworzone i nadające się do wykorzystania pozostają własnością wytwórcy. Jednakże w projekcie, w którym wkład własny będzie uzupełniony przez środki z Emisji, także ryzyko badawcze jest bardzo ograniczone, ponieważ prace nie są zorientowane na wypracowanie nowych technologii bazowych BI, lecz na zebranie danych i zbudowanie na ich podstawie bazy danych i silnika je przetwarzającego, przy użyciu metod dobranych spośród znanych metod analityki danych. Innowacyjne jest zastosowanie technologii BI do przetwarzania nie tylko twardych danych biznesowych i HR ale także miękkich danych dotyczących firmowej polityki HR w celu analizy wpływu kapitału ludzkiego i polityki HR na wyniki ekonomiczne pracodawcy, w tym oszacowania stopy zwrotu z zastosowanych narzędzi motywacyjnych. Ryzyko nieosiągnięcia kamieni milowych przy tak sformułowanym zagadnieniu badawczym jest bardzo małe, i będzie mitygowane poprzez zaplanowaną współpracę zespołu Emitenta z ekspertami wyspecjalizowanej jednostki badawczo-naukowej.

W przypadku osiągnięcia progu minimalnego i jednocześnie nieosiągnięcia założonej kwoty, ze zgromadzonych środków zostaną sfinansowane te działania, które będą możliwe do sfinansowania, a spółka będzie kontynuować zarówno sprzedaż produktu, jak i rozmowy z polskimi i zagranicznymi inwestorami profesjonalnymi (VC, business angels, inwestorzy branżowi) którzy będą zainteresowani połączeniem swoich aspiracji w zakresie wyróżniającego się na rynku produktu oraz swojej inwestycji finansowej z posiadaną przez Spółkę dotacją i już wytworzonym produktem.

Spółka zaangażuje wówczas w realizację projektu NCBR dodatkowe pożyczki od założycieli, przychody z innych gałęzi działalności spółki i spółek zależnych oraz przychody wypracowane w Carrotspot, ograniczając rozwój pozostałych komponentów do czasu pozyskania inwestorów w innym trybie. Wartością zaangażowania inwestorów zewnętrznych jest bowiem nie tylko kapitał, ale także relacje oraz wiedza i doświadczenie.

NWZA Spółki w dniu 25.02.2020 uchwaliło uprzywilejowanie akcji serii A (akcji założycieli), które zapobiegnie wrogiemu przejęciu Spółki, w szczególności przez konkurencję, pozwalając zarazem na dalsze finansowanie jej potrzeb z kapitału akcyjnego.

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego tempa rozwoju nie jest zerowe, ponieważ Spółka i produkt są na etapie rozwoju, który wprawdzie nie jest zalążkowy (pre-seedowy czy seedowy), ale nie jest też fazą ekspansji, w której ryzyko jest niskie. Obecny etap rozwoju spółki to early-stage: stabilna sprzedaż i powiększająca się baza klientów. Osiągane zyski nie są na poziomie wystarczającym do dynamicznego rozwoju i szybkiego zwiększania sprzedaży i dlatego nadal pojawia się potrzeba pozyskiwania dodatkowego finansowania. Ryzyko inwestycyjne w tej fazie jest większe niż na etapie ekspansji, jednakże ważnym aspektem jego mitygacji jest fakt, że pomniejszone jest ono w 60% o zaangażowane środki POIR finansujące badania i rozwój produktu w obszarze innowacji. Wypłata dywidendy pozostaje aktualnym planem na 2021 r. (za 2020 r.) a ryzyko jej opóźnienia będzie mitygowane przez intensywny rozwój produktu w obszarach pożądanych przez klientów, elastyczny i atrakcyjny cennik, oraz sprawny dział sprzedaży. Elementem mitygacji ryzyka będzie także w 2020 r. przygotowanie ze środków POIR – Go to brand (uzyskane dofinansowanie w grudniu 2019) strategii internacjonalizacji produktu i prezentacja produktu samodzielnie oraz z partnerem strategicznym w wybranych krajach Europy i świata.

W przypadku, gdyby nie udało się znaleźć inwestora zewnętrznego, finansowego lub branżowego, prowadzone obecnie rozmowy z globalnym liderem branżowym i funduszami VC zakończyły się niepowodzeniem, i nie zostałaby podjęta decyzja o wejściu na NC/GPW lub decyzja ta zostałaby opóźniona/zablokowana przez organ regulacyjny (KNF), utrudniony będzie obrót papierami wartościowymi przez Inwestorów, a cena w obrocie prywatnym będzie w większym stopniu objęta ryzykiem przeszacowania lub niedoszacowania. Emitent dołoży wszelkich starań, by wzrost dokonał się z wykorzystaniem dostępnego kapitału własnego, w tym uzyskanych dotacji oraz kapitału Inwestorów.

Emitent wykonał wszystkie działania, jakie uważał za konieczne w łańcuchu wartości dla zapewnienia spółce nie tylko wzrostu, ale i konsekwentnej realizacji strategii: ochrony IP, wprowadzenia produktu na polski rynek, eksploracji popytu na rynkach zagranicznych, wprowadzenia produktu na te rynki, opracowania, standaryzacji i certyfikowania opracowanych rozwiązań psychometrycznych w HR, opracowania rozwiązania technicznego oraz zaawansowanych wspierających usług HR, a wreszcie zapewnienia ich rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów, w tym potrzeby uproszczenia, integracji i automatyzacji procesów i narzędzi HR z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Należyta staranność w działaniach Emitenta ogranicza, ale nie wyłącza ryzyka inwestycyjnego na tym etapie rozwoju spółki.